Drac Docència

Inici

Docència 2008-09

Mètodes Matemàtics
Sistemes Electrònics Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 1er Semestre Problemes/Pràctiques
Fonaments Matemàtics i Estadísitica Ciències Polítiques i Sociologia Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 1er Semestre Teoria/Pràctiques

Docència 2007-08

Geometria Riemanniana Matemàtiques Facultat de Ciències 1er Semestre Teoria
Mètodes Matemàtics Sistemes Electrònics Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 1er Semestre Problemes/Pràctiques
Matemàtiques per les Comunicacions Sistemes Electrònics Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 2on Semestre Pràctiques
Fonaments matemàtics i estadístics Ciències Polítiques i Sociologia Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 1er Semestre Teoria

Docència 2006-07

Geometria Riemanniana Matemàtiques Facultat de Ciències 1er Semestre Teoria
Mètodes Matemàtics Sistemes Electrònics Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 1er Semestre Problemes/Pràctiques
Fonaments matemàtics i estadístics Ciències Polítiques i Sociologia Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 1er Semestre Teoria/Pràctiques

Docència 2007-08

Geometria Riemanniana Matemàtiques 4rt Facultat de Ciències 1er Semestre Teoria
Mètodes Matemàtics Sistemes Electrònics 1er Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 1er Semestre Problemes/Pràctiques
Matemàtiques per les Comunicacions Sistemes Electrònics 1er Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 2on Semestre Pràctiques
Fonaments matemàtics i estadístics Ciències Polítiques i Sociologia 1er Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 1er Semestre Teoria

Docència 2006-07

Geometria Riemanniana Matemàtiques 4rt Facultat de Ciències 1er Semestre Teoria
Mètodes Matemàtics Sistemes Electrònics 1er Escola d'Enginyeria 1er Semestre Problemes/Pràctiques
Fonaments matemàtics i estadístics Ciències Polítiques i Sociologia 1er Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 1er Semestre Teoria/Pràctiques

Docència 2005-06

Topologia I Matemàtiques 3er Facultat de Ciències 1er Semestre Problemes
Mètodes Matemàtics Eng. Tècnica de Telecomunicacions 1er Escola d'Enginyeria 1er Semestre Problemes/Pràctiques
Fonaments Matemàtics i Estadístics Ciències Polítiques i Sociologia 1er Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 1er Semestre Teoria/Pràctiques
MA266 Ordinary Differential Equations Engineering and Mathematics Purdue University (EEUU) 2on Semestre Teoria/Problemes

Docència 2004-05

Topologia I Matemàtiques 3er Facultat de Ciències 1er Semestre Problemes
Topologia Algebraica Matemàtiques 4rt Facultat de Ciències 2on Semestre Teoria/Problemes
Grups de Tranformacions 3r cicle, doctorat en Matemàtiques Escola de Doctorat 1er Semestre Teoria
Mètodes Matemàtics Eng. Tècnica de Telecomunicacions 1er ETSE 1er Semestre Pràctiques
Fonaments Matemàtics i Estadístics
Ciències Polítiques i Sociologia 1er Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 1er Semestre Pràctiques

Docència 2003-04

Pràctiques Integrades Matemàtiques 1er Facultat de Ciències Anual Pràctiques
Espais de llaços finits 3r cicle, doctorat en Matemàtiques Escola de Doctorat 1er Semestre Teoria
Topologia I Matemàtiques 3er Facultat de Ciències 1er Semestre Problemes
Matemàtiques per les Comunicacions Eng. Tècnica de Telecomunicacions 1er ETSE 2on Semestre Pràctiques
Mètodes Matemàtics Eng. Tècnica de Telecomunicacions 1er ETSE 1er Semestre Pràctiques

Docència 2002-03

Pràctiques Integrades Matemàtiques 1er Facultat de Ciències Anual Pràctiques
Topologia Algebraica Matemàtiques 4rt Facultat de Ciències 2on Semestre Teoria/Problemes
Grups de Tranformacions 3r cicle, doctorat en Matemàtiques Escola de Doctorat 1er Semestre Teoria
Matemàtiques per les Comunicacions Eng. Tècnica de Telecomunicacions 1er ETSE 2on Semestre Pràctiques

Docència 2001-02

Pràctiques Integrades Matemàtiques 1er Facultat de Ciències Anual Pràctiques
Teoria d'Homologia Matemàtiques 4rt Facultat de Ciències 1er Semestre Teoria
Topologia Algebraica Matemàtiques 4rt Facultat de Ciències 2on Semestre Teoria/Problemes
Eines Informàtiques III: SPSS Mestratge per Ensenyants Facultat de Ciències 2on Semestre Teoria/Pràctiques
Matemàtiques per les Comunicacions Eng. Tècnica de Telecomunicacions ETSE 2on Semestre Pràctiques

Introductory Mathematics I Sciences
University of Aberdeen (Scotland) 1er Semestre Problemes
Introductory Mathematics II Sciences University of Aberdeen (Scotland) 2on Semestre Problemes
Algebra Mathematics University of Aberdeen (Scotland) 1er Semestre Problemes
Engineering Mathematics Engineering University of Aberdeen (Scotland) 2on Semestre Problemes
Advanced Calculus Mathematics University of Aberdeen (Scotland) 2on Semestre Problemes

Docència 2000-2001

Introductory Mathematics I Sciences
University of Aberdeen (Scotland) 1er Semestre Problemes
Introductory Mathematics II Sciences University of Aberdeen (Scotland) 2on Semestre Problemes
Algebra Mathematics University of Aberdeen (Scotland) 1er Semestre Problemes
Engineering Mathematics Engineering University of Aberdeen (Scotland) 2on Semestre Problemes
Advanced Calculus Mathematics University of Aberdeen (Scotland) 2on Semestre Problemes


Docència 1999-2000

Àlgebra Lineal Enginyeria Informàtica 1er Facultat de Ciències 1er Semestre Problemes
Fonaments Matemàtics i Estadístics Ciències Polítiques i Sociologia Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 1er Semestre Pràctiques

Docència 1998-99

Càlcul I Matemàtiques 1er Facultat de Ciències 1er Semestre Pràctiques
Teoria d'Homologia Matemàtiques 4rt Facultat de Ciències 1er Semestre Problemes
Àlgebra Lineal Enginyeria Informàtica 1er Facultat de Ciències 1er Semestre Problemes
Fonaments Matemàtics i Estadístics Ciències Polítiques i Sociologia Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 1er Semestre Pràctiques

Docència 1996-97

Teoria d'Homologia Matemàtiques 4rt Facultat de Ciències 1er Semestre Problemes

Docència 1997-98

Teoria d'Homologia Matemàtiques 4rt Facultat de Ciències 1er Semestre Problemes
Teoria de Galois Matemàtiques 3er Facultat de Ciències 2n Semestre Pràctiques

Docència 1996-97

Teoria d'Homologia Matemàtiques 4rt Facultat de Ciencies 1er Semestre Problemes


Docència 1994-95

Geometria Algebraica Matemàtiques 4rt Facultat de Ciències 1er Semestre Problemes
Àlgebra II Matemàtiques 2n Facultat de Ciències 1er Semestre Pràctiques
Càlcul I Enginyeria Informàtica 1er Facultat de Ciències 1er Semestre Problemes